Om Louise Stage

Jeg hedder Louise Stage og jeg er ejendomskonsulent. Jeg har tilegnet mig stor viden og erfaring inden for BBR opdateringer, byggesagsbehandling og rådgivning inden for køb og salg af ejendom.

Jeg har i løbet af mine 15 år

som byggesagsbehandler ved Aabenraa kommune opbygget stor viden om de forskellige områder inden for ejendomssektoren. Jeg har mine styrker inden for de regler og love, der gælder berigtigelse af bygninger inden for køb og salg af ejendom, herunder BBR-opdateringer og byggesagsbehandling. Mine kerneområder ligger derfor inden for lovliggørelsessager, fordi det er her jeg kan gøre en forskel dig.

Jeg sidder altid klar til at hjælpe med dine spørgsmål vedrørende ejendomshandel, byggesager og byggetilladelser samt rettelser til BBR. Det er vigtigt for mig, at mine kunder oplever mig som professionel og omhyggelig. Derfor arbejder jeg altid ekstra for at yde den bedste service og vejledning, så du kan føle dig tryg under hele ansøgningsprocessen.

Jeg er meget omhyggelig i min tilgang til mit arbejde og jeg gør meget ud af at kommunikere og formidle mine budskaber på en klar og tydelig måde.

Hvis du søger en erfaren ejendomskonsulent til rådgivning ved berigtigelse af bygninger køb eller salg af ejendom, BBR eller et byggeprojekt er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg vil med glæde lytte til dine udfordringer og hjælpe med at finde den bedste løsning for dig.

Louise Stage

”Vi bruger Louises bistand i de tilfælde, hvor vi skal sælge en bolig, hvor der er opført bygninger uden tilladelse, hvorved bygningen ikke er registreret i BBR-meddelelsen og/eller der er sket arealændringer/til- eller ombygninger, som der ikke er ansøgt om tilladelse til, og hvor arealerne derfor ikke passer i BBR-meddelelsen. I disse tilfælde er tiden en afgørende faktor, idet BBR-meddelelsen helst skal være ajour til, når vi sælger boligen og denne overtages af ny køber. Vi beder vores klient tage kontakt til Louise, hvor vi får tilbagemeldinger om at de modtager en behagelig og hjælpsom bistand fra Louise. De oplever at Louise på effektiv og hurtig vis får lovliggørelsen/arealberigtigelsen fikset. Vi kan godt mærke at Louise tidligere har arbejdet indenfor kommunen – hun kender til sagsgangen, og ved, hvad der skal til for at bære en sag kvikt og sikkert igennem. Vi kan således give Louise vores bedste anbefalinger.”

EDC Rødekro

Brian Diemer-Marcussen

Afdelingsleder, Partner, Ejendomsmægler & Valuar, MDE

“Vi har stor succes med at bruge ejendomskonsulent Louise Stage til at hjælpe vores boligejere med at få ansøgt og lovliggjort bygninger der ofte allerede er opført men ikke er registreret i BBR-ejermeddelse, hvilket ellers er den enkelte grundejers ansvar.

Mange tror fejlagtigt at bygninger af en hvis størrelse ikke kræver registrering eller registrering af arealer der anvendes til bolig ikke skal registreret.

Ofte kan det give merværdi for husejeren at få registreret korrekt bolig og udhuse og senere udgå erstatningskrav herom.

Hun tager hurtigt kontakt og får løst de stillede opgaver hurtigt og professionelt til alle parters tilfredshed.”

Estate

Kjeld Faaborg

Ejendomsmægler og valuar/MDE

“Vi har igennem de seneste 2 år haft et uformelt samarbejde med Louise, når vi har haft ejendomme med lovliggørelsessager.

Det har virkelig været gavnligt for såvel os som vore kunder, idet Louise har løst sagerne langt hurtigere end vi hidtil har oplevet.

Louises baggrund med mange års erfaring fra Byg i Aabenraa Kommune giver os hurtigt et klart billede af hvad der er muligt og

hvad der ikke er muligt i forhold til lovliggørelse og registrering af bygninger. Sagerne løses altid med en positiv tilgang og et

smil – og så er Louise rigtig god til at give os tilbagemeldinger. Vi kan varmt anbefale et samarbejde med Louise.”

Nybolig

Michael Ø. Buchholdt

Ansvarlig indehaver