Uvildig byggerådgivning kan være en god investering

Mange ejendomme har fejl i BBR - jeg hjælper dig med BBR-opdateringen

Jeg sikrer, at din ejendoms BBR-oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold.

BBR (Bygnings- og boligregistret) er det register, hvori oplysninger om hvad der befinder sig på en ejendom findes. I BBR-registret finder du oplysninger om alt lige fra anvendelse af ejendommen til størrelse, materialer og beliggenhed.

Fejl i BBR-registret er ikke en sjælden ting, men det kan skabe forvirring – særligt i forbindelse med ejendomshandel. Stemmer BBR ikke overens med de faktiske forhold kan det have konsekvenser for en eventuel ejendomshandel, ligesom det kan have juridiske konsekvenser, hvis eventuelle fejl i BBR fører til fejlagtige købs- og lejekontrakter. Rettelser i BBR er også vigtige, da det påvirker ejendommens markedsværdi.

Hvordan bliver fejl i BBR rettet?

Jeg kan hjælpe dig med rettelser i din ejendoms BBR-oplysninger så du undgår uforudsete komplikationer i forbindelse med fejl i BBR. Jeg hjælper med at undersøge ejendommen, indsamle dokumentation og udfylde ansøgningsformularen til din bopælskommune. Jeg sørger for at indsende ansøgningen og følge op på processen og sørger til sidst for, at BBR-oplysningerne bliver opdateret korrekt og i overensstemmelse med faktiske forhold.

Louise Stage, Ejendomskonsulent, BBR opdatering, Aabenraa

Fordele ved at lade mig stå for BBR-rettelser:

 • Jeg sikrer, at ejendommens BBR-oplysninger er korrekte ved en eventuel ejendomshandel.
 • Lad mig rette fejl i BBR og undgå juridiske konsekvenser i forbindelse med fejlagtige købs- og lejekontrakter.
 • En BBR-opdatering kan i nogle tilfælde øge ejendommens værdi og økonomiske potentiale.
 • Jeg sparer dig tiden og besværet med at undersøge ejendommen, indsamle dokumentation og udfylde ansøgningen til kommunen.

Det kan være en tidskrævende og langsommelig proces at få rettelser til BBR-registret opdateret og godkendt. Det resulterer ofte i en længere korrespondance og flere ansøgninger for at nå i mål. Det er årsagen til, at mange henvender sig til mig og spørger om hjælp til ansøgningen. På den måde sikrer de også, at det bliver gjort korrekt.

Ønsker du alligevel at gøre det selv kan du følge disse trin for at få rettet fejlen i BBR:

Louise Stage
 1. Identificér fejlen:
  Gennemgå ejendommens BBR-oplysninger nøje for at finde de fejl, der skal rettes til.
 2. Dokumentation:
  Dokumentationen skal være i orden. Dokumentationen kan være fotos, byggetegninger, el-rapporter osv.
 3. Kontakt kommunen:
  Kontakt din kommune for at afsøge om fejlen kan registreres i BBR-registret uden forudgående byggetilladelse samt ibrugtagningstilladelse.
 4. Kan fejlen IKKE registreres?
  Såfremt fejlen ikke kan registreres i BBR-registret, vil jeg anbefale at i kontakter mig eller en anden byggeteknisk faglig person. Det er meget besværligt at udarbejde en byggeansøgning, fordi bygningen skal indplaceres i en brand og konstruktionsklasse samt al anden nødvendig dokumentation i form af tegninger og beskrivelse af bygningen. Inden der indsendes ansøgning skal ejendommen undersøges for gældende planer, beskyttelseslinjer mv.