Tryghed for ejendommens korrekte registrering

Køb & salg af ejendom

Skal du købe eller sælge din ejendom, er det vigtigt at ejendommens BBR er korrekt. Er den ikke det kan det besværliggøre, måske endda umuliggøre hushandlens gennemførelse.

Gennemgang af ejendom

Undersøger ejendommen for afvigelser i forhold til fakta i BBR.

Køber- & sælgerrådgivning

Gå ikke glip af din drømmebolig på grund af dokumentation.

Spar penge

Kommunerne opkræver sagsgebyrer for sagsbehandling.

Korrekt dokumentation

Hjælp til lovliggørelse af ulovligt byggeri.

byggetilladelse

Går du med tanker om at lave udbedringer på din nuværende ejendom? Jeg hjælper med at udarbejde og ansøge om byggetilladelser.

Ibrugtagningstilladelse

Mangler du ibrugtagningstilladelse? Jeg hjælper med at navigere i processen og sikre, at din bygning opfylder relevante krav til godkendelsen.

Louise Stage, Ejendomskonsulent, BBR, Aabenraa

Er ejendommens BBR ikke korrekt? Det kan i nogle tilfælde bremse et huskøb. Jeg gennemgår din ejendom for afvigelser i forhold til BBR.

En professionel og grundig service

Jeg tilbyder en grundig gennemgang

af din ejendom for eventuelle afvigelser fra fakta i BBR. Dette er vigtigt, da BBR-dokumentationen indeholder mange oplysninger, der er relevante for en eventuel hushandel, og det er derfor vigtigt, at oplysningerne er korrekte.

Jeg undersøger din ejendom nøje og sammenligner oplysningerne i BBR med virkeligheden. Hvis jeg finder afvigelser, hjælper jeg selvfølgelig med at rette dokumentationen, så den afspejler den faktiske situation.

Det er ikke altid nemt og en lovliggørende ændring i BBR uden en byggetilladelse kræver i det fleste tilfælde mange års erfaring inden for byggesagsbehandling.

Derudover udarbejder jeg også dokumentationen for dig, så du ikke skal bekymre dig om de tekniske detaljer. Jeg sørger for, at alt er i orden, så du kan føle dig tryg og sikker i en eventuel ejendomshandel.

Udarbejder dokumentationen for dig

så du ikke skal bekymre dig om de tekniske detaljer. Jeg sørger for, at alt er i orden, så du kan føle dig tryg og sikker i en eventuel ejendomshandel.

Såfremt du drømmer om at foretage ændringerpå din nuværende ejendom, kan jeg også hjælpe med at ansøge om byggetilladelse i kommunen. Med mere end 15 års erfaring fra Aabenraa kommunes byggesagsafdeling har jeg opbygget stor erfaring med at udarbejde ansøgninger. Du kan være sikker på, at ansøgningen bliver behandlet hurtigt og effektivt.

Jeg tilbyder altid en professionel og grundig service, der sikrer, at din ejendomshandel forløber glat og uden problemer. Kontakt mig gerne for at høre mere om, hvad jeg kan gøre for lige netop dig.

Samarbejdspartnere

”Vi bruger Louises bistand i de tilfælde, hvor vi skal sælge en bolig, hvor der er opført bygninger uden tilladelse, hvorved bygningen ikke er registreret i BBR-meddelelsen og/eller der er sket arealændringer/til- eller ombygninger, som der ikke er ansøgt om tilladelse til, og hvor arealerne derfor ikke passer i BBR-meddelelsen. I disse tilfælde er tiden en afgørende faktor, idet BBR-meddelelsen helst skal være ajour til, når vi sælger boligen og denne overtages af ny køber. Vi beder vores klient tage kontakt til Louise, hvor vi får tilbagemeldinger om at de modtager en behagelig og hjælpsom bistand fra Louise. De oplever at Louise på effektiv og hurtig vis får lovliggørelsen/arealberigtigelsen fikset. Vi kan godt mærke at Louise tidligere har arbejdet indenfor kommunen – hun kender til sagsgangen, og ved, hvad der skal til for at bære en sag kvikt og sikkert igennem. Vi kan således give Louise vores bedste anbefalinger.”

EDC Rødekro

Brian Diemer-Marcussen

Afdelingsleder, Partner, Ejendomsmægler & Valuar, MDE

“Vi har stor succes med at bruge ejendomskonsulent Louise Stage til at hjælpe vores boligejere med at få ansøgt og lovliggjort bygninger der ofte allerede er opført men ikke er registreret i BBR-ejermeddelse, hvilket ellers er den enkelte grundejers ansvar.

Mange tror fejlagtigt at bygninger af en hvis størrelse ikke kræver registrering eller registrering af arealer der anvendes til bolig ikke skal registreret.

Ofte kan det give merværdi for husejeren at få registreret korrekt bolig og udhuse og senere udgå erstatningskrav herom.

Hun tager hurtigt kontakt og får løst de stillede opgaver hurtigt og professionelt til alle parters tilfredshed.”

Estate

Kjeld Faaborg

Ejendomsmægler og valuar/MDE

“Vi har igennem de seneste 2 år haft et uformelt samarbejde med Louise, når vi har haft ejendomme med lovliggørelsessager.

Det har virkelig været gavnligt for såvel os som vore kunder, idet Louise har løst sagerne langt hurtigere end vi hidtil har oplevet.

Louises baggrund med mange års erfaring fra Byg i Aabenraa Kommune giver os hurtigt et klart billede af hvad der er muligt og

hvad der ikke er muligt i forhold til lovliggørelse og registrering af bygninger. Sagerne løses altid med en positiv tilgang og et

smil – og så er Louise rigtig god til at give os tilbagemeldinger. Vi kan varmt anbefale et samarbejde med Louise.”

Nybolig

Michael Ø. Buchholdt

Ansvarlig indehaver